بارگذاری...

Pixi.

قالب حرفه ای پیکسی اولین بار در ایران توسط گروه اتوماتیک در سایت راستچین از سایت مرجع خریداری شده و بصورت حرفه ای فارسی سازی شده است.

آدرس:تهران خیابان الوند شمالی نرسیده به بلوار حکیم
تلفن:02188950000
ایمیل: rtl.automatic@gmail.com

گزارش برنامه سواحل جنوب

از جنوب تهران تا جنوب ایران سرپرست: محسن امیری روز اول دوشنبه ۲۰ بهمن بچه ها کم و بیش ساعت ۷ گرد هم آمدند، تقسیم شدیم بر دو اتوبوس که بنشینیم یک در میان، که نگیریم کرونا، و ساعت ۸:۴۰ دقیقه پس از کسب مجوزهای مطالبه شده از ترمینال جنوب تهران خارج شدیم. استانهای اصفهان […]

گزارش برنامه ی صعود به قله ی آراکوه

سرپرست : زهرا درویشوند سطح برنامه : ساده+ آراکوه قله ای‌ست منفرد و کم ارتفاع (۲۷۰۰ متر) که از جنوب به جاده هراز و از غرب به جاده سد لتیان و از شمال به منطقه لواسان کوچک (نیک‌نام ده) و از شرق به کوهستان‌های کم ارتفاع شهرک پردیس (رودهن) می رسد. طبق قرار قبلی ، […]

گزارش برنامه‌های قدیمی سرکچال، پرسون و آتشکوه

گزارش برنامه‌های سا‌لهای ۸۲ ، ۸۳ و ۸۴ : آتشکوه ۱۷ ۷ ۸۲ پرسون ۴ ۲ ۸۳ ٰسرکچال ۱۳ ۳ ۸۴

گزارش برنامه‌های قدیمی گرگ و سماوس

گزارش برنامه‌های سال‌های ۸۲ و ۸۳ : گرگ ۱۹ ۶ ۸۲ سماوس ۱۹ ۶ ۸۳

گزارش برنامه‌های قدیمی الوند

گزارش برنامه‌های سال‌های ۸۲ و ۸۳ : الوند ۲۴ ۲ ۸۲ الوند ۲۰ ۱۲ ۸۳

گزارش برنامه‌های قدیمی دوبرار عظیمیه

گزارش برنامه‌های سال‌های ۸۲ و ۸۳ : دوبرار عظیمه ۲۷ ۴ ۸۱ دوبرار کرج ۲۷ ۱۱ ۸۳

گزارش برنامه‌های قدیمی شمال تهران بخش دوم

گزارش برنامه‌های سال‌های ۸۲ ، ۸۴ و ۸۵ : افطاری کلک چال ۱۵ ۸ ۸۲ دوشاخ ۲ ۲ ۸۴ چین کلاغ ۲۰-۱۱-۸۵

گزارش برنامه‌های قدیمی شمال تهران بخش اول

گزارش برنامه‌های سال‌های ۷۹ ، ۸۱ و ۸۳ : اسپیلت توچال ۱۵ ۵ ۸۳ دارآباد ۲۳-۲-۷۹ گلاب دره به کلک چال ۱۷-۴-۸۱

گزارش برنامه‌های قدیمی آزاد‌کوه

گزارش برنامه‌های سال‌های ۸۰ و ۸۲ : آزاد کوه ۸۰-۵-۱۱ آزاد کوه ۱ ۸ ۸۲

گزارش برنامه‌ی قدیمی افجه به دشت لار

  گزارش سال ۸۱ : افجه به دشت لار