بارگذاری...

Pixi.

قالب حرفه ای پیکسی اولین بار در ایران توسط گروه اتوماتیک در سایت راستچین از سایت مرجع خریداری شده و بصورت حرفه ای فارسی سازی شده است.

آدرس:تهران خیابان الوند شمالی نرسیده به بلوار حکیم
تلفن:02188950000
ایمیل: rtl.automatic@gmail.com

صعود به قله کهون

زمان جرکت: پنجشنبه صبح(۲۲خرداد)۱۳۹۹
مهلت ثبت نام: ساعت ۱۹روز دوشنبه( ۱۹خرداد)۱۳۹۹
زمان بازگشت: جمعه شب(۲۳خرداد)۱۳۹۹
سطح برنامه: متوسط+
هزینه برنامه: ۱۰۰،۰۰۰تومان(امیرکبیری ها)، ۱۲۰،۰۰۰تومان(غیر امیرکبیری ها)
(پس از برنامه مبلغ نهایی محاسبه و تسویه خواهد شد)
سرپرست:
مهشید یوسفی

درصورت تمایل به شرکت در برنامه حتما فایل توجیهی را مطالعه کرده و سپس ،برای هماهنگی، از طریق یکی از راه های ارتباطی زیر با سرپرست برنامه تماس بگیرید.
فایل توجیهی صعود به قله کهون
پرداخت هزینه دانشجویان امیرکبیر
پرداخت هزینه سایرین