بارگذاری...

Pixi.

قالب حرفه ای پیکسی اولین بار در ایران توسط گروه اتوماتیک در سایت راستچین از سایت مرجع خریداری شده و بصورت حرفه ای فارسی سازی شده است.

آدرس:تهران خیابان الوند شمالی نرسیده به بلوار حکیم
تلفن:02188950000
ایمیل: rtl.automatic@gmail.com

گزارش برنامه صعود سرعتی به قله توچال

آغاز: پنجشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۵:۱۵، میدان سربند
پایان: جمعه ۱۳ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۳، میدان تجریش
طول مسیر: ۱۹ کیلومتر
ارتفاع تقریبی صعود: ۲۲۰۰ متر
ارتفاع تقریبی فرود: ۲۲۰۰ متر
سرپرست: صادقی حریری
درجه سختی: متوسط +
تعداد شرکت¬کنندگان: ۹ تن
اسامی شرکت کنندگان: احسان صادقی حریری، محمدجواد پرهیزکار، مجتبی حاجیمیری، سیدهاشم هاشمی نیا، مسعود مختاری، ادریس توحیدیان، سینا جوادزاده، هادی اسلامی، محمود

برنامه صعود سرعتی به قله توچال به عنوان پیش¬برنامه آزمایشی جهت صعود به قله دماوند با سطح سنگین+ (صعود سرعتی یک روزه به شیوه آلپی با کوله کامل از جبهه فرعی و شب مانی بر قله به همراه صعود و فرود از جبهه‌های دیگر) گروه کوهنوردی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر (کوهساران) در نظر گرفته شد. هدف از این برنامه که آخرین پیش برنامه جهت صعود به قله دماوند بود، علاوه بر هم هوایی، آزمودن آمادگی جسمانی افراد پس از ۳ ماه تمرین و کوهنوردی و شرکت در پیش‌برنامه های تمرینی بود.
ساعت ۵:۱۵ شرکت‌کنندگان در میدان سربند حاضر شدند. پس از ۵ دقیق استراحت به صورت نشسته فشار خون، ضربان قلب و میزان اکسیژن خونشان اندازه گیری و ثبت شد. سپس تمرین‌های جسمانی جهت گرم کردن و کشش عضلات انجام شد. راس ساعت ۶ صبح صعود آغاز شد.
برنامه بدین قرار بود که هر کس به صورت انفرادی با کوله کامل ۱٫۵ روزه و با حداکثر توان خود تا قله توچال صعود کند، بنابراین روال معمول برنامه‌های کوهنوردی همانند جلودار و عقب‌دار و زمان‌بندی و غیره پیگیری نشد. در نهایت دوستان همگی به قله توچال رسیده و زمان صعودشان ثبت شد.
پس از رسیدن به قله و انجام فرآیند سرد کردن و دقایقی استراحت به صورت نشسته برای بار دوم فشار و اکسیژن خون و ضربان قلب شرکت‌کنندگان اندازه‌گیری و ثبت شد. سپس به علت خالی بودن جان‌پناه سنگی (ظرفیت ۶ نفر، اما قابل استفاده برای ۷ نفر) فقط یکی از چادرها برپا شد و دو چادر دیگر برای تیم دماوند با سطح سنگین که در راه بودند گذاشته شد.
در شب هنگام و دقایقی پیش از خواب برای بار سوم وضعیت جسمانی شرکت‌کنندگان اندازه‌گیری و ثبت شد.
صبح جمعه پیش از صرف صبحانه برای آخرین بار وضعیت جسمانی شرکت‌کنندگان اندازه‌گیری و ثبت شد و حدود ساعت ۸ فرود آغاز شد. در نهایت حدود ساعت ۱۳ تیم به میدان تجریش رسید و برنامه با صرف آش و بستنی به پایان رسید.
پس از برنامه شرایط جسمانی و زمان صعود شرکت‌کنندگان بررسی و بر اساس آن ترکیب تیم صعود به قله دماوند با سطح سنگین+ مشخص شد، نتیجه این بررسی ها در جداول زیر آمده است.

ضربان قلب
صبح سربند ظهر قله شب قله صبح قله نتیجه
هادی ۷۴ ۱۱۵ ۷۵ ۹۰ محل تصمیم، چون پایین آمده است
مجتبی ۶۵ ۹۵ ۷۳ ۷۰ قبول
مسعود ۷۵ ۷۵ ۶۰ ۶۰ قبول
ادریس ۸۰ ۱۰۰ ۸۵ ۸۰ محل تصمیم
محمدجواد ۶۷ ۹۰ ۸۵ ۷۸ قبول
احسان ۷۵ ۹۵ ۸۷ ۸۲ قبول، چون فعالیت داشته است
سینا ۷۵
محمود ۶۵
هاشم ۶۷ ۹۵ ۷۰ ۵۵ قبول
زیر ۸۰ خوب بین ۱۰۰ و ۱۱۰ نامطلوب
بین ۸۰ و ۱۰۰ متوسط بالای ۱۱۰ مردود
فشار خون
صبح سربند ظهر قله شب قله صبح قله نتیجه
هادی ۸ ۱۱ ۷ ۱۲ ۸ ۱۲ ۷ ۱۲ قبول
مجتبی ۸ ۱۲ ۸ ۱۱ ۹ ۱۲ ۸ ۱۳ قبول
مسعود ۸ ۱۳ ۸ ۱۱ ۹ ۱۲ ۹ ۱۳ محل تصمیم
ادریس ۹ ۱۴ ۸ ۱۲ ۸ ۱۲ ۹ ۱۳ محل تصمیم
محمدجواد ۷ ۱۱ ۶ ۹ ۸ ۱۱ ۸ ۱۱ قبول
احسان ۸ ۱۲ ۷ ۱۰ ۸ ۱۲ ۹ ۱۳ قبول
سینا ۹ ۱۳
محمود ۹ ۱۲
هاشم ۸ ۱۲ ۷ ۱۱ ۷ ۱۱ ۸ ۱۱ قبول
تا ۱۲ خوب تا ۱۳ محل تصمیم ۱۴ و بالاتر مردود
درصد اکسیژن خون
صبح سربند ظهر قله شب قله صبح قله نتیجه
هادی ۹۸ ۹۳ ۱۰۰ ۹۵ ۹۲ قبول
مجتبی ۹۷ ۹۵ ۹۸ ۸۴ ۸۸ محل تصمیم
مسعود ۹۷ ۹۲ ۹۸ ۹۰ ۹۲ قبول
ادریس ۹۷ ۹۵ ۹۷ ۸۵ ۸۶ محل تصمیم
محمدجواد ۹۸ ۸۵ ۹۷ ۸۵ ۸۸ محل تصمیم
احسان ۹۷ ۹۰ ۹۹ ۸۵ ۸۹ قبول
سینا ۹۸
محمود ۹۸
هاشم ۹۶ ۸۰ ۹۹ ۸۷ ۸۹ محل تصمیم
بیش از ۹۵ عالی بین ۸۵ و ۹۰ قابل قبول کمتر از ۸۰ مردود
بین ۹۰ و ۹۵ خوب بین ۸۰ و ۸۵ محل تصمیم
زمان صعود
صبح سربند نتیجه
هادی ۰۵:۳۰ مردود
مجتبی ۰۵:۰۱ محل تصمیم، چون کوله اش خیلی سنگین بود
مسعود ۰۴:۳۴ محل تصمیم
ادریس ۰۵:۰۴ محل تصمیم
محمدجواد ۰۳:۵۳ قبول
احسان ۰۴:۴۱ محل تصمیم
سینا ۰۶:۴۰ مردود
محمود ۰۶:۴۰ مردود
هاشم ۰۴:۰۴ قبول
کمتر از ۴:۳۰ قبول
بین ۴:۳۰ و ۵:۰۰ محل تصمیم
بیش از ۵:۰۰ مردود
نتیجه نهایی
هادی مردود، چون علاوه بر سرعت پایین ضربانش که پارامتر مهمی است هم نگران کننده است
مجتبی قبول
مسعود قبول، هر چند فشار نگران کننده است اما ضربان و اکسیژن رفع نگرانی کرده است
ادریس مردود، چون علاوه بر سرعت هم هوایی اش هم نگران کننده است
محمدجواد قبول
احسان قبول
سینا مردود
محمود مردود
هاشم قبول، چون اکسیژنش بالا رفته است

 

در ادامه چند عکس از برنامه:

با سپاس از تمام دوستانی که در برگزاری این برنامه خوب ما را یاری کردند       

گروه کوهنوردی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر (کوهساران)