بارگذاری...

Pixi.

قالب حرفه ای پیکسی اولین بار در ایران توسط گروه اتوماتیک در سایت راستچین از سایت مرجع خریداری شده و بصورت حرفه ای فارسی سازی شده است.

آدرس:تهران خیابان الوند شمالی نرسیده به بلوار حکیم
تلفن:02188950000
ایمیل: rtl.automatic@gmail.com

گزارش برنامه قزل  ارسلان

روز پنج شنبه در تاريخ ۰۹/۰۲/۱۳۸۹ ساعت ۴ صبح به همراه ۵ نفر آقايان عارف سيد محمدي ،حسين جعفر ابادي ،علي رضا شعباني ، حسين دانش پژوه و خانم سحرصدري عازم شهر همدان شديم. در بين راه توقف كوتاهي براي صرف صبحانه داشتيم.ساعت ۱۰:۳۰ وارد شهر همدان شده و با آقاي جهان آرا كه راهنماي ما در اين سفر بودند تماس گرفته و در ميدان بسيج قرار گذاشتيم. ايشان به اتفاق آقاي ميثم رزم آرا آمدند و به سمت روستاي وهنان روانه شديم. در ساعت ۱۱:۳۰وارد روستا شديم و پس از پارك كردن ماشين ها در روستا به سمت مسير سعود به راه افتاديم. به علت بارندگي شديد جلسه معارفه برگذار نشد. جاده اي كه مارا به سمت پايه صعود هدايت مي كرد كاملا گلي بود و راه رفتن به سختي صورت مي گرفت. بعد از يك ساعت و پانزده دقيقه به محلي  كه دشت ييلاقي بود رسيديم و يك ربع استراحت كرديم. مسير صعود از دشت آغاز مي شد. ساعت ۱۳:۰۰ به سمت پناهگاه به راه افتاديم. پس از گذشتن از رودخانه و مسير سنگلاخي به اول يخچال رسيديم. يك ربع استراحت كرده و به مسير ادامه داديم. به علت داشتن شيب زياد و سنگين بودن كوله پشتي ها حركت به كندي صورت مي گرفت. بعد از گذشتن از يخچال در ساعت ۱۶:۰۰ به پناهگاه رسيديم. پس از ربع استراحت و گذاشتن كوله ها در پناهگاه به سمت قله حركت كرديم. يكي از دوستان به علت خستگي زياد در پناهگاه ماند. مسير قله بعد از تراورز و برف كوبي زياد به محلي كه قيف قله مي ناميدند رسيديم و بعد از اندكي استراحت به صورت عمودي و برف كوبي سنگين به مسير ادامه داديم. نزديك قله به علت سنگي بودن مسير مجبور به دست به سنگ شدن شديم و در ساعت – قله فتح شد و پس از عكس گرفتن و استراحت كوتاه به سمت پناهگاه حركت كرديم. به علت اينكه مسير بازگشت از سنگ هاي قله بسيار سخت بود از قيف قله كه كاملا يخچالي بود به مسير بازگشت ادامه داديم. آقاي جهان آرا به عنوان جلودار مسير را پاكوبي مي كرد و بقيه به دنبال ايشان حركت مي كردند. ساعت ۱۹:۳۰ به پناهگاه رسيديم. در پناهگاه بچه ها مشغول مهيا كردن شام شدند و ساعت ۲۱:۳۰ همه در كيسه خواب ها به خواب رفتند. برنامه طوري تنظيم شده بود كه خط الراس قزل ارسلان به الوند پيموده شود اما به علت آماده نبودن يكي از دوستان برنامه تغيير پيدا كرد .صبح ساعت ۷:۰۰ همه بيدار شديم و آقاي جهان ارا گفتند كه آقاي ميثم رزم آرا تماس گرفتند و گفتند كه ايشان ساعت ۵:۰۰ صبح به سمت پناه گاه به راه افتادند و تا دقايقي ديگر به جمع ما مي پيوندند.در حال آماده كردن صبها نه بوديم كه ايشان به همراه دوستشان آقا سعيد كه از كوه نوردان استان همدان بودند به ما متحق شدند و با ما صبحانه ميل نمودند و در ساعت ۹:۰۰ صبح به سمت قله دايم برف به راه افتاديم .در مسير آقاي جهان آرا تيم را به سمت نقابهاي برفي كه بر روي يال بسته شده بود هدايت كردند كه حركت كردن صحيح بر روي شيب يخ زده را به بچه ها آموزش دهد.هوا كاملا آفتابي بود و باد نسبتا ملايمي در خلاف جهت حركتمان شروع به وزيدن كرده بود.پس از يك ساعت حركت قبل از قله به مدت پنج دقيقه به استراحت نشستند.در ساعت ۱۰:۱۰ صبح تيم به قله رسيد و پس از استراحت و عكاسي به سمت پناهگاه حركت كرديم.ساعت ۱۰:۴۵ كليه اعضاي تيم به پناهگاه رسيدند.آقاي ميثم رزم آرا و دوست ايشان آقاسعيد از گروه جدا شده و به سمت قله قزل ارسلان به سرعت به راه افتادند و بقيه اعضاي تيم به اتفاق آقاي جهان آرا به سمت پايين حركت كردند.براي سرعت بيشتربه صورت اسكي بر روي يخچالها ليز خورديم و پايين آمديم. تا قبل از نهار هيچ توقفي نداشتيم ساعت ۱:۲۰ براي صرف نهار در دشت ييلاقي كه در مسير بود توقف كرديم.پس از ۱:۳۰ استراحت و صرف نهار به سمت روستاي وهنان براه افتاديم.در راه از باغات سر سبز روستا گذشتيم و به محل پارك خودروها در روستا رسيديم.بعد از تعويض لباسهايمان با دوستان همداني خود كه ما را در اين صعود همراهي كرده بودند تقديروتشكر نموديم و به سمت تهران حركت كرديم.

با سپاس فراوان ازكليه دوستاني كه من را در اين برنامه همراهي كردند