بارگذاری...

Pixi.

قالب حرفه ای پیکسی اولین بار در ایران توسط گروه اتوماتیک در سایت راستچین از سایت مرجع خریداری شده و بصورت حرفه ای فارسی سازی شده است.

آدرس:تهران خیابان الوند شمالی نرسیده به بلوار حکیم
تلفن:02188950000
ایمیل: rtl.automatic@gmail.com

گزارش برنامه سالگرد گروه کوه ایستگاه پنج کلکچال

سطح برنامه : متوسط
ارتفاع قله: ندارد
تاريخ برگزاري : ۹ اسفند ۸۸
سرپرست : سید سینا میررضوی
تلفن :

تعداد اعضاي شرکت کننده :در حدود ۷۴ نفر
راهنما :
امیر حسین عاکفیان
جلودار: امیر حسین عاکفیان
عقبدار : سعید صلواتی

عکاس(ها) : روح الله زمانینا و آریا موبد

گزارش : سید سینا میررضوی

وسيله نقليه :
پای پیاده

مسئول
GPS : ندارد

محل فایل GPS: ندارد
هزينه برنامه براي هر نفر :۲۰۰۰تومان

توضيحات (نحوه دسترسي به منطقه)

برای رسیدن به ایستگاه پنج دو مسیر از طرف توچال وجود دارد یکی با پایه پیاده استفاده از پاکوب هاییکه در منطقه وجود دارد و دیگری استفاده از تله کابین

توضيحات برنامه
قرار برنامه در ساعت ۷ صبح در جلوی در ورودی و انتهای پارکینگ توچال بوده است که با توجه به تعداد زیاد شرکت کننده و عدم حضور به موقع ساعت هفت و بیست دقیقه حرکت به سمت ایستگاه اول آغاز شد ساعت فهت و پنجاه دقیقه به ایستگاه اول رسیسدیم و حدود ۱۵ دقیقه وقت استراحت زدن کرم زد افتاب داده شد.سپس گروهی که مسئول حمل تجهیزات برگزاری جشن بودند به با تله کابین روانه بالا شدند(البته فقط بلیط ها خریداری شد و حرکت گروه پشتیبانی حدود ساعت ۹ به سمت بالا بود)سپس ساعت ۸ و ۵ دقیقه حرکت به سمت ایتسگاه سوم شروه شد.در همان ابتدای مسیر وجود شکاف در گروه حس شد گروهی که با جلو دار حرکت میکردند در ساعت ۸ و ۳۵ به چشمه رسیدند و استراحت تا رسیدن گروه عقبداری به گروه داده شد گروه عقب داری با پانزده دقیقه تاخیر رسید و در همان زمان حرکت به سمت ایستگاه اول پیگیری شد سپس ساعت ۹ و نیم به استگاه اول رسیدیم که تا ساعت ۱۰ وقت برای استحرات و صرف صبحانه و بستن گتر ها داده شد سر ساعت ۱۰ حرکت به سمت ایستگاه پنچم انجام شد و در ساعت ۱۰ و ۴۵دقیقه با دکل رسیدم که تا ساعت ۱۱ برفبازی و استحرات داده شد اما بیشتر به قصد رسیدن گروه عقبداری به گروه بود که متاسفانه نرسیدن ساعت ۱۱ به سمت ایستگاه ۵ حرکت کردیم که ساعت ۱۲و بیست دقیقه به بالا رسیدیم.شرایط آب هوایی مه آلود و بارش برف در شب قبل باعث شده بود که اولسن قدم را برای ایجاد پاکوب جلو دار ایجاد کند ساعت ۱۲ و نیم تا ۱ وقت برای صرف ناهار داده شد که ساعت پنج دقیقه به یک گروه عقب داری به استگاه پنچ رسید  اما عقبدار برای پیدا کردن النگو طلا سفید یکی از خانوم ها نیامده بود که ساعت ۱ او هم رسید برنامه جشن ساعت ۱ تا ساعت ۱ و ۱۵ دقیقه برگزار شد که محتوای آتیش بازی کیک و ساندیس بودساعت ۱ و ۲۰ دقیقه به دو گروه تقسیم شدیم که گروهی با تله کابین به پایین آمدن و گروهی دیگر پیاده به سرپسرستی آقایان صلواتی و زمانینا پایین آمدن

کل برنامه بهعلت حرکت هاسته دوستان با ۴۵ دقیقه تاخیر نستب به زمان بندی انجام شده و نسبت به سال های گذشته برگزار شد 
مقدار کیک خریداری شده شش عدد ۱٫۵ کیلویی بوده است
با تشکر ازهمه دوستانی که در برنامه با سرپرست همکاری و همیاری لازم را مبذول فرمودند….
سید سینا میررضوی

۱/۲/۱۳۸۹