بیمه کوهنوردی،بیمه ورزشی

دریافت بیمه ورزشی ۹۵

همانطور که میدانید تمامی ورزش ها بالاخص کوهنوردی در کنار زیبایی ها و هیجاناتش با خطراتی همراه است که میتواند خساراتی جانی و مالی را بر کوهنوردان وارد نماید Continue reading