بل کوه

فراخوان برنامه بل کوه

برنامه صعود به “بل کوه” بلندترین قله استان فارس (ویژه پسران) در تاریخ ۲۱ الی ۲۳ اسفندماه به سرپرستی آقای صادقی حریری برگزار خواهد شد. Continue reading