سید مصطفی حسینی کلام
مسول روابط عمومی گروه
مسول فنی گروه کوهنوردی کوهساران
امید الهی
مسول فنی گروه
زینب سادات ربانی
مسول امداد گروه
مریم ذاکری
مسول مستند سازی گروه
ناهید پیرهادی
مسول مالی گروه
ما باز هستیم

دوشنبه تا جمعه: ۱۰:۰۰ / ۱۹:۰۰
شنبه: ۱۰:۰۰ / ۱۴:۰۰
یکشنبه: بسته است

تلفن

دفتر تهران: ۰۹۱۲۳۲۳۲۵۶۳
دفتر کرج:   ۰۹۱۲۳۲۳۲۵۳۶
دفتر شیراز: ۰۹۱۳۲۳۲۲۱۳۶

ایمیل

مدیر عامل: info@motivoweb.com
بازار یابی: Help@motivoweb.com
شغل: jobs@motivoweb.com