تصاویر گروه

  • قلعه ماران

3bca52ea-7e8c-4a5e-be59-8c0a8cde3d4dدوستان گرامی که مایل به ثبت نام در برنامه پیمایش گلابدره در تاریخ پنجشنبه ۵ مهر ۹۷ هستند، پس از مطالعه دقیق فایل توجیهی برای ثبت نام، با استفاده از لینک پرداخت، هزینه برنامه را پرداخت کرده سپس گزینه بازگشت به سایت پذیرنده را انتخاب و وارد فرم ثبت نام شوید و اطلاعات خود را در فرم ثبت نام وارد نمایید.

مهلت ثبت نام تا ساعت ۱۵ چهار شنبه ،۴ مهر ۹۷

فایل توجیهی: توجیهی گلابدره

ثبتنام ورودی های جدید: رایگان
فرم روبرو را پر کنید: ثبتنام ورودی های جدید

ثبتنام سایر ورودی ها: ۳ هزار تومان
ظرفیت تکمیل شده

اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام کنند

دوستان گرامی که مایل به ثبت نام در برنامه غار بورنیک و روستای هرانده در تاریخ پنجشنبه ۵ مهر ۹۷ هستند، پس از مطالعه دقیق فایل توجیهی برای ثبت نام، با استفاده از لینک پرداخت، هزینه برنامه را پرداخت کرده سپس گزینه بازگشت به سایت پذیرنده را انتخاب و وارد فرم ثبت نام شوید و اطلاعات خود را در فرم ثبت نام وارد نمایید.

مهلت ثبت نام تا ساعت ۱۸ سه شنبه ،۳ مهر ۹۷

فایل توجیهی: توجیهی غار بورنیک

هزینه برنامه: ۳۰ هزار تومان

اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام کنند

دوستان گرامی که مایل به ثبت نام در برنامه صعود به قله امازاده عباسعلی در تاریخ جمعه ۳۰ شهریور ۹۷ هستند، پس از مطالعه دقیق فایل توجیهی برای ثبت نام، با استفاده از لینک پرداخت، هزینه برنامه را پرداخت کرده سپس گزینه بازگشت به سایت پذیرنده را انتخاب و وارد فرم ثبت نام شوید و اطلاعات خود را در فرم ثبت نام وارد نمایید.

مهلت ثبت نام تا ساعت ۲۲ سه شنبه ،۲۷ شهریور

فایل توجیهی: توجیهی امامزاده عباسعلی

هزینه برنامه: ۳۵ هزار تومان

اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام کنند

دوستان گرامی که مایل به ثبت نام در برنامه سنگنوردی منطقه چالابه(کرمانشاه) در تاریخ چهارشنبه ۲۸ شهریور تا جمعه ۳۰ شهریور هستند، پس از مطالعه دقیق فایل توجیهی برای ثبت نام، با استفاده از لینک پرداخت، هزینه برنامه را پرداخت کرده سپس گزینه بازگشت به سایت پذیرنده را انتخاب و وارد فرم ثبت نام شوید و اطلاعات خود را در فرم ثبت نام وارد نمایید.

مهلت ثبت نام تا ساعت ۱۲ ظهر سه شنبه ،۲۷ شهریور

فایل توجیهی: سنگنوردی چالابه

هزینه برنامه: ۲۰ هزار تومان (هزینه رفت و آمد، پس از برنامه محاسبه شده و از شرکت کنندگان دریافت میشود)

اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام کنند.