گزارش برنامه پناهگاه پلنگچال

پلنگچال

نام برنامه: پناهگاه پلنگچال سطح برنامه: ساده سرپرست: صادقی حریری جمعه ۲۳ فروردین ۹۸ محل شروع: میدان درکه محل پایان: میدان درکه توضیحات برنامه در ساعت ۷ صبح از میدان درکه آغاز شد. پس از اندکی پیمایش در محلی مناسب جلسه معارفه برگزار و حرکات کششی جهت ادامه مسیر انجام شد. مسیر در کنار رودخانه

Read More

گزارش برنامه قلعه ماران

گزارش برنامه قلعه ماران نام برنامه: قلعه ماران بیشترین ارتفاع: ۲۳۵۰ متر سطح برنامه: متوسط تاریخ اجرای برنامه: ۲و۳/۲/۹۵ سرپرست برنامه: هادی فتح اللهی محل شروع صعود: روستای پاقلعه- رامیان- گلستان محل اتمام برنامه: روستای خاک پیرزن- علی آباد کتول- گلستان   توضیحات منطقه: کوه قلعه ماران (موران) به ارتفاع ۲۴۳۵ متر از سطح دریا

Read More

گزارش برنامه پیمایش همهن تا پرسون

گزارش برنامه سرعتی یک روزه همهن_پیرزن کلون_مهرچال_آتشکوه_ریزان_پرسون به نگارش جناب احسان صادقی حریری که در تاریخ ۲۶ شهریور از تقویم تابستان ۹۵ گروه برگزار گردید را میتوانید از قسمت زیر دانلود کنید برای دریافت کلیک نمایید

Read More