ثبت نام صعود به قله دار آباد

دوستان گرامی که مایل به ثبت نام در برنامه صعود به قله دار آباد که برای پسران در تاریخ ۲۴ اسفند (جمعه) برگزار میشود ،هستند.پس از مطالعه دقیق فایل توجیهی برای ثبت نام، با استفاده از لینک پرداخت، هزینه برنامه را پرداخت کرده سپس گزینه بازگشت به سایت پذیرنده را انتخاب و وارد فرم ثبت

Read More

ایستگاه ۵ توچال(بیستمین سالگرد گروه کوهنوردی کوهساران)

دوستان گرامی که مایل به ثبت نام در برنامه ایستگاه ۵ توچال(بیستمین سالگرد گروه کوهنوردی کوهساران) برای پسران در تاریخ ۱۷ اسفند (جمعه) برگزار میشود ،هستند.پس از مطالعه دقیق فایل توجیهی برای ثبت نام، با استفاده از لینک پرداخت، هزینه برنامه را پرداخت کرده سپس گزینه بازگشت به سایت پذیرنده را انتخاب و وارد فرم ثبت نام

Read More

ثبت نام صعود به قله دوشاخ و چین کلاغ

دوستان گرامی که مایل به ثبت نام در برنامه صعود به قله دوشاخ و چین کلاغ که برای دختران در تاریخ ۱۰ اسفند (جمعه) برگزار میشود ،هستند.پس از مطالعه دقیق فایل توجیهی برای ثبت نام، با استفاده از لینک پرداخت، هزینه برنامه را پرداخت کرده سپس گزینه بازگشت به سایت پذیرنده را انتخاب و وارد فرم ثبت

Read More

ثبت نام آبشار سنگان

دوستان گرامی که مایل به ثبت نام در آبشار سنگان که برای پسران در تاریخ ۳ اسفند (جمعه) برگزار میشود ،هستند.پس از مطالعه دقیق فایل توجیهی برای ثبت نام، با استفاده از لینک پرداخت، هزینه برنامه را پرداخت کرده سپس گزینه بازگشت به سایت پذیرنده را انتخاب و وارد فرم ثبت نام شوید و اطلاعات خود را

Read More