دماوند 97
جواهرده - اردیبهشت 97

فراخوان برنامه ها

دوستان گرامی که مایل به ثبت نام در برنامه غار بورنیک و روستای هرانده در تاریخ پنجشنبه ۵ مهر ۹۷ هستند، پس از مطالعه دقیق فایل توجیهی برای ثبت نام، با استفاده از لینک پرداخت، هزینه برنامه را پرداخت کرده سپس گزینه بازگشت به سایت پذیرنده را انتخاب و وارد فرم ثبت نام شوید و اطلاعات خود را در فرم ثبت نام وارد نمایید.

مهلت ثبت نام تا ساعت ۱۸ سه شنبه ،۳ مهر ۹۷

فایل توجیهی: توجیهی غار بورنیک

هزینه برنامه: ۳۰ هزار تومان

اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام کنند

دوستان گرامی که مایل به ثبت نام در برنامه سنگنوردی منطقه چالابه(کرمانشاه) در تاریخ چهارشنبه ۲۸ شهریور تا جمعه ۳۰ شهریور هستند، پس از مطالعه دقیق فایل توجیهی برای ثبت نام، با استفاده از لینک پرداخت، هزینه برنامه را پرداخت کرده سپس گزینه بازگشت به سایت پذیرنده را انتخاب و وارد فرم ثبت نام شوید و اطلاعات خود را در فرم ثبت نام وارد نمایید.

مهلت ثبت نام تا ساعت ۱۲ ظهر سه شنبه ،۲۷ شهریور

فایل توجیهی: سنگنوردی چالابه

هزینه برنامه: ۲۰ هزار تومان (هزینه رفت و آمد، پس از برنامه محاسبه شده و از شرکت کنندگان دریافت میشود)

اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام کنند.

دوستان گرامی که مایل به ثبت نام در برنامه صعود به قله دماوند در تاریخ پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ مرداد ۹۷ هستند، پس از مطالعه دقیق فایل توجیهی برای ثبت نام، با استفاده از لینک پرداخت، هزینه برنامه را پرداخت کرده سپس گزینه بازگشت به سایت پذیرنده را انتخاب و وارد فرم ثبت نام شوید و اطلاعات خود را در فرم ثبت نام وارد نمایید.

مهلت ثبت نام: تا ساعت ۱۲ سه شنبه ،۱۶ مرداد

فایل توجیهی: توجیهی دماوند ۹۷

اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام کنند.

اطلاعات تماس با سرپرست در فایل توجیهی موجود است

 

دوستان گرامی که مایل به ثبت نام در برنامه صعود به قله توچال و شبمانی در تاریخ پنجشنبه و جمعه ۱۱ و ۱۲ مرداد ۹۷ هستند، پس از مطالعه دقیق فایل توجیهی برای ثبت نام، با استفاده از لینک پرداخت، هزینه برنامه را پرداخت کرده سپس گزینه بازگشت به سایت پذیرنده را انتخاب و وارد فرم ثبت نام شوید و اطلاعات خود را در فرم ثبت نام وارد نمایید.

مهلت ثبت نام: تا ساعت ۱۰ صبح چهار شنبه ،۱۰ مرداد

شرکت در این برنامه برای شرکت در برنامه دماوند، اجباریست.

فایل توجیهی: توچال_شبمانی

اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام کنند.

اطلاعات تماس با سرپرست در فایل توجیهی موجود است