ثبت نام برنامه افطاری پسران

دوستان گرامی که مایل به ثبت نام در برنامه افطاری گروه کوهساران که برای پسران در تاریخ ۲۰ اردیبهشت (جمعه) برگزار میشود، هستند، برای ثبت نام، پس از مطالعه فایل توجیهی با استفاده از لینک پرداخت، هزینه برنامه را پرداخت کرده سپس گزینه بازگشت به سایت پذیرنده را انتخاب و وارد فرم ثبت نام شوید

Read More

ثبت نام برنامه افطاری ایستگاه دو

دوستان گرامی که مایل به ثبت نام در برنامه افطاری گروه کوهساران که برای دختران در تاریخ ۱۹ اردیبهشت (پنج شنبه) برگزار میشود، هستند، برای ثبت نام، با استفاده از لینک پرداخت، هزینه برنامه را پرداخت کرده سپس گزینه بازگشت به سایت پذیرنده را انتخاب و وارد فرم ثبت نام شوید و اطلاعات خود را

Read More

ثبت نام صعود به قله دار آباد

دوستان گرامی که مایل به ثبت نام در برنامه صعود به قله دار آباد که برای دختران در تاریخ ۶ اردیبهشت (جمعه) برگزار میشود ،هستند.پس از مطالعه دقیق فایل توجیهی برای ثبت نام، با استفاده از لینک پرداخت، هزینه برنامه را پرداخت کرده سپس گزینه بازگشت به سایت پذیرنده را انتخاب و وارد فرم ثبت

Read More

برنامه دوچرخه‌سواری به روستای وردیج

دوستان گرامی که مایل به ثبت نام در برنامه دوچرخه‌سواری به روستای وردیج که برای دختران در تاریخ ۶ اردیبهشت (جمعه) برگزار میشود ،هستند.پس از مطالعه دقیق فایل توجیهی برای ثبت نام، با استفاده از لینک پرداخت، هزینه برنامه را پرداخت کرده سپس گزینه بازگشت به سایت پذیرنده را انتخاب و وارد فرم ثبت نام شوید و

Read More