کلاس آموزشی فیزیولوژی ارتفاع

دوستان گرامی که مایل به ثبت نام در کلاس آموزشی فیزیولوژی ارتفاع در تاریخ ۲۴ فروردین (شنبه)و ۷اردیبهشت (شنبه) برگزار میشود ،هستند، با استفاده از لینک پرداخت، هزینه برنامه را پرداخت کرده سپس گزینه بازگشت به سایت پذیرنده را انتخاب و وارد فرم ثبت نام شوید و اطلاعات خود را در فرم ثبت نام وارد

Read More

ثبت نام در کارگاه Gps

دوستان گرامی که مایل به ثبت نام در کارگاه Gpsهستند، با استفاده از لینک پرداخت، هزینه برنامه را پرداخت کرده سپس گزینه بازگشت به سایت پذیرنده را  انتخاب و وارد فرم ثبت نام شوید و اطلاعات خود را در فرم ثبت نام وارد نمایید. هزینه برنامه ۲۰ هزار تومان

Read More

ثبت نام صعود به قله دار آباد

دوستان گرامی که مایل به ثبت نام در برنامه صعود به قله دار آباد که برای پسران در تاریخ ۲۴ اسفند (جمعه) برگزار میشود ،هستند.پس از مطالعه دقیق فایل توجیهی برای ثبت نام، با استفاده از لینک پرداخت، هزینه برنامه را پرداخت کرده سپس گزینه بازگشت به سایت پذیرنده را انتخاب و وارد فرم ثبت

Read More

ایستگاه ۵ توچال(بیستمین سالگرد گروه کوهنوردی کوهساران)

دوستان گرامی که مایل به ثبت نام در برنامه ایستگاه ۵ توچال(بیستمین سالگرد گروه کوهنوردی کوهساران) برای پسران در تاریخ ۱۷ اسفند (جمعه) برگزار میشود ،هستند.پس از مطالعه دقیق فایل توجیهی برای ثبت نام، با استفاده از لینک پرداخت، هزینه برنامه را پرداخت کرده سپس گزینه بازگشت به سایت پذیرنده را انتخاب و وارد فرم ثبت نام

Read More