فراخوان ثبت نام در برنامه جنگل نوردی سوباتان به لیسار

ثبت نام برنامه جنگل نوردی سوباتان به لیسار شروع شد: ص مهلت ثبت نام تا ساعت ۲۴ روز سه شنبه، ۱۴ اردیبهشت هزینه برنامه ۳۰۰۰۰ تومان فایل توجیهی برنامه: subatan to lisar همراه داشتن کارت بیمه ورزشی معتبر در روز برنامه الزامیست شما میتوانید هزینه ثبت نام را به شماره کارت زیر واریز نمایید: ۶۲۲۱-۰۱۶۰-۶۰۷۴-۳۳۷۶ بانک پارسیان-

Read More

فراخوان ثبت نام برنامه قلعه ماران

ثبت نام برنامه صعود به قله قلعه ماران شروع شد مهلت ثبت نام تا ساعت ۲۴ روز یکشنبه، ۲۹ فروردین هزینه برنامه ۲۵۰۰۰ تومان فایل توجیهی برنامه: ghale maran همراه داشتن کارت بیمه ورزشی معتبر در روز برنامه الزامیست شما میتوانید هزینه ثبت نام را به شماره کارت زیر واریز نمایید: ۶۲۷۳-۵۳۱۰-۲۰۴۳-۷۴۲۰ بانک تجارت- بنام هادی فتح

Read More