ثبت نام صعود به سیالان

دوستان گرامی که مایل به ثبت نام در برنامه صعود به قله سیالان که برای پسران در تاریخ ۲۷ الی ۲۸ تیر ( پنج شنبه تا جمعه) برگزار میشود ،هستند، پس از مطالعه دقیق فایل توجیهی برای ثبت نام، با استفاده از لینک پرداخت، هزینه برنامه را پرداخت کرده سپس گزینه بازگشت به سایت پذیرنده

Read More

ثبت نام صعود قله میشینه مرگ

دوستان گرامی که مایل به ثبت نام در برنامه صعود به قله میشینه مرگ که برای دختران در تاریخ ۲۰ تیر(پنج شنبه ) و ۲۱ تیر (جمعه) برگزار میشود ،هستند.پس از مطالعه دقیق فایل توجیهی برای ثبت نام، با استفاده از لینک پرداخت، هزینه برنامه را پرداخت کرده سپس گزینه بازگشت به سایت پذیرنده را

Read More

ثبت نام صعود به قله آزاد کوه

دوستان گرامی که مایل به ثبت نام در برنامه صعود به قله آزاد کوه که برای دختران در تاریخ ۱۲آخر شب تا ۱۴ تیر (جمعه) برگزار میشود ،هستند.پس از مطالعه دقیق فایل توجیهی برای ثبت نام، با استفاده از لینک پرداخت، هزینه برنامه را پرداخت کرده سپس گزینه بازگشت به سایت پذیرنده را انتخاب و

Read More