هیولای سیاه پذیرای گامهای پروانه کاظمی شد

ماکالو صعود شد حدود ساعت ۸ صبح امروز و ۹ صبح به زمان محلی پروانه از روی قله ماکالو با تماس تلفنی موفقیت خود را اطلاع داد. خبر بازگشت سلامت اش به کمپ های پائین اعلام خواهد گردید. برداشت از وبسایت رسمی خانم کاظمی به آدرس زیر : http://peakbutterfly.com/12may-makalu-was-ascended.html/

Read More

پروانه در مسیر قله ماکالو

دوستان عزیز بار دیگر برای تلاش روی ماکالو به ارتفاع ۸۴۶۳ متر، پنجمین قله بلند دنیا راهی نپال شدم. همان طور که می دانید سال گذشته به دلیل زلزله ویرانگر نپال، تمام برنامه های صعود از جمله برنامه من متوقف شده بود. گرچه کسی نمی داند شرایط کوهستان امسال چگونه خواهد بود اما به هر

Read More

دعا برای موفقیت عظیم

زمستان ۸۰ و صعود گرده آلمانها همراه بود با حضورجوانانی جویای نام از شهرهای مختلف. بعدها هر یک از آنها سری در میان بزرگان هیمالیانوردی ایران بلند کردند. در میان آن جمع پسرجوان و ساکتی هم حضور داشت با کوله پشتی بزرگ و باریکی بر دوش که به اردوهای تیم امید دعوت شد و تابستان

Read More