Monthly Archives: خرداد ۱۳۹۷

فراخون ثبت نام در برنامه افطاری جوزک(ارتفاعات درکه)

دوستان گرامی که مایل به ثبت نام در برنامه افطاری جوزک(ارتفاعات درکه) در تاریخ شنبه ۱۲ خرداد هستند، پس از مطالعه دقیق فایل توجیهی برای ثبت نام، با استفاده از لینک پرداخت، هزینه برنامه را پرداخت کرده سپس گزینه بازگشت به سایت پذیرنده را انتخاب و وارد فرم ثبت نام شوید و اطلاعات خود را در فرم ثبت نام وارد نمایید.

فایل توجیهی:eftari-jozak-فروتن (۲)
مهلت ثبت نام: تا ساعت ۲۴ پنج شنبه ۱۰ خرداد

فراخوان ثبت نام در برنامه افطاری زیارتگاه بی بی شهربانو

دوستان گرامی که مایل به ثبت نام در برنامه افطاری زیارتگاه بی بی شهربانو در تاریخ جمعه ۱۱ خرداد هستند، پس از مطالعه دقیق فایل توجیهی برای ثبت نام، با استفاده از لینک پرداخت، هزینه برنامه را پرداخت کرده سپس گزینه بازگشت به سایت پذیرنده را انتخاب و وارد فرم ثبت نام شوید و اطلاعات خود را در فرم ثبت نام وارد نمایید.

فایل توجیهی:eftari-dokhtaran

مهلت ثبت نام: تا ساعت ۱۲ روز پنج شنبه ۱۰ خرداد

فراخوان ثبت نام در برنامه سنگنوردی پل خواب

دوستان گرامی که مایل به ثبت نام در برنامه سنگنوردی پل خواب در تاریخ جمعه ۱۱ خرداد هستند، پس از مطالعه دقیق فایل توجیهی برای ثبت نام، با استفاده از لینک پرداخت، هزینه برنامه را پرداخت کرده سپس گزینه بازگشت به سایت پذیرنده را انتخاب و وارد فرم ثبت نام شوید و اطلاعات خود را در فرم ثبت نام وارد نمایید.
فایل توجیهی:polekhab

مهلت ثبت نام: تا ساعت ٢٣ روز چهارشنبه ۹ خرداد

فراخوان ثبت نام در برنامه سنگنوردی برغان

دوستان گرامی که مایل به ثبت نام در برنامه سنگنوردی برغان در تاریخ جمعه ۴ خرداد هستند، پس از مطالعه دقیق فایل توجیهی برای ثبت نام، با استفاده از لینک پرداخت، هزینه برنامه را پرداخت کرده سپس گزینه بازگشت به سایت پذیرنده را انتخاب و وارد فرم ثبت نام شوید و اطلاعات خود را در فرم ثبت نام وارد نمایید.
فایل توجیهی:برغان

مهلت ثبت نام: تا ساعت ٢٣ روز چهارشنبه ٢ خرداد