فراخوان برگزاری کارآموزی مقدماتی سنگنوردی طبیعت آقایان (آبان ماه) و خانم ها (مهرماه)

خانمها و آقایانی که به ترتیب در مهرماه و آبان ماه سال جاری تمایل به شرکت در کارآموزی سنگنوردی مقدماتی دارند. از طریق تکمیل فرم ذیل اعلام آمادگی نمایند تا با توجه به نیاز شما عزیزان دوره یا دوره هایی برگزار گردد. بدیهی است تکمیل فرم مربوط به فراخوان به منزله ثبتنام قطعی در هیچ

Read More