فراخوان برنامه افطاری- ویژه دختران

ثبت نام برنامه صعود به ارتقاعات درکه و افطاری مهلت ثبت نام تا ساعت ۲۴ روز دو شنبه، ۷ تیر  تا ساعت ۱۲ ظهر روز سه شنبه ۸ تیر هزینه برنامه ۱۰۰۰۰ تومان فایل توجیهی برنامه: eftari شما میتوانید هزینه ثبت نام را به شماره کارت زیر واریز نمایید: ۶۲۷۳-۵۳۱۰-۲۰۴۳-۷۴۲۰ بانک تجارت- بنام هادی فتح اللهی سپس با

Read More