گزارش برنامه پناهگاه پلنگچال

پلنگچال

  • پلنگچال

نام برنامه: پناهگاه پلنگچال
سطح برنامه: ساده
سرپرست: صادقی حریری
جمعه ۲۳ فروردین ۹۸
محل شروع: میدان درکه

محل پایان: میدان درکه

توضیحات

برنامه در ساعت ۷ صبح از میدان درکه آغاز شد. پس از اندکی پیمایش در محلی مناسب جلسه معارفه برگزار و حرکات کششی جهت ادامه مسیر انجام شد.
مسیر در کنار رودخانه خروشان و پرآب، در سایه دره و هوای مطبوع و البته بارانی بهاری ادامه یافت. پس از حدودا ۲ ساعت پیمایش و سیراب شدن از چشمه میان مسیر در میانه راه در کافه ای زیبا و دلباز اندکی استراحت کرده و چای نوشیدیم.

ادامه مسیر با توضیحاتی پیرامون کفش مناسب کوهپیمایی و شیوه گامبرداری در کوهستان آغاز شد تا حدود ساعت ۱۱ به پناهگاه پلنگچال رسیدیم. در پناهگاه لختی استراحت کرده و از اغذیه موجود در آنجا (نیمرو و سوپ و عدسی ) بهره مند گشتیم.
ساعت ۱۲ در هوایی نیمه ابری و بدون بارش از پناهگاه روانه پایین شدیم و در این بین مطالبی پیرامون حفاظت از چشم و پوست در کوهستان و همچنین اولین و مهمترین اصل کوهپیمایی ارائه شد.
در پایان پس از برگزاری جلسه انتقادات و پیشنهادها و اندکی معرفی منطقه، برنامه در ساعت ۱۶ با انجام حرکات کششی و سرد کردن در میدان درکه خاتمه یافت.

 

Post Your Comment Here

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *