دو بانوی یخنورد کشورمان نیز به مرحله حذفی راه یافتند

رقابتهای یخنوردی رابینستون ایتالیا با صعود دوبانوی یخنورد کشورمان به مرحله حذفی در ماده سرعت پیگیری شد. زینب کبری موسوی در رده دهم و شبنم اسدی در رده سیزدهم ایستادند تا به مرحله حذفی صعود نمایند. رقابتهای حذفی مسابقات سرعت از ساعتی دیگر آغاز خواهد شد.

Post Your Comment Here

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *